جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

آغاز تولید اوره و آمونیاک فاز سوم پتروشیمی پردیس - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز تولید اوره و آمونیاک فاز سوم پتروشیمی پردیس

دانلود

تولید اوره و آمونیاک فاز سوم پتروشیمی پردیس در عسلویه استان بوشهر آغاز شد.