رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

آغاز به كار اولين مركز سنجش تخصصي دانش آموزي كشور در بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز به كار اولين مركز سنجش تخصصي دانش آموزي كشور در بوشهر

در اين مركز نوآموزان كلاس اولي كه در ارزيابي اوليه سنجش سلامت به علت كسب نمره پايين حذف شده اند يا نتوانسته اند به موقع به پايگاه هاي سنجش سلامت مراجعه كنند و دانش آموزاني كه متقاضي جهش تحصيلي هستند، مورد سنجش قرار مي گيرند.

رييس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان گفت هر سال يك تا پنج درصد نوآموزان از سنجش باز مي مانند كه سعي شده با ايجاد مركز سنجش تخصصي اين افراد هم زير پوشش قرار گيرند.

آقاي حسيني اضافه كرد آزمون هاي اين مركز به صورت غيركلامي انجام مي گيرد و براي هر منطقه بومي سازي شده است.

وي افزود اين مركز تا پايان شهريور آماده ارائه خدمات دانش آموزان است و بازماندگان از سنجش هم تا آبان مي توانند به اين محل مراجعه كنند.

مركز سنجش تخصصي دانش آموزي در مدرسه استثنايي كوشا در خيابان امام خميني بوشهر قرار دارد.