سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

آغاز برداشت گندم از ده روز دیگر - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت گندم از ده روز دیگر

برداشت گندم ده روز دیگر آغاز می شود.

123 هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم است. 105 هزار هکتار دیم و 18 هزار هکتار آبی.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان می گوید برداشت این محصول مانند سال های گذشته بیستم فروردین آغاز می‌شود.

به گفته آقای منوچهری گندم کاران با استفاده از 425 دستگاه کمباین محصولشان را برداشت می کنند.

وی پیش بینی کرده است تا پانزدهم خرداد 70 هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود.

پارسال کشاورزان استان 75 هزار تن گندم برداشت کردند.

به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان طرح خودکفایی گندم درقالب مدیریت مزرعه زیر نظر 30 کارشناس کشاورزی در هشت هزار و 993 هکتار از مزارع اجرا شده است.

آقای منوچهری می گوید حدود 13 هزار هکتار از مزارع گندم استان زیر پوشش بیمه محصولات کشاورزی است.