سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۰

آغاز برداشت میگو از مزارع پرورشی استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت میگو از مزارع پرورشی استان بوشهر

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: برای جلوگیری از شیوع بیماری لکه سفید در اراضی پرورشی میگوی استان بوشهر برداشت این آبزی از استخرهای پرورشی ۱۰ گانه استان بوشهر آغاز شد.

آغاز برداشت میگو از مزارع پرورشی استان بوشهر

 

مرتضی بحرانی در  بازدید از اراضی پرورش میگوی استان بوشهر با اشاره به آغاز برداشت میگو در مزارع پرورشی استان بوشهر اظهار داشت: با وجود بروز بیماری لکه سفید میگو در ابتدای فصل صید در مزارع پرورشی استان بوشهر با اقدامات بهداشتی - قرنطینه‌ای انجام شده توسط دامپزشکی و همکاری موثر اتحادیه پرورش دهندگان میگو فصل پرورش با کمترین مخاطره در حال اتمام است.
بحرانی افزود: برای جلوگیری از شیوع بیماری لکه سفید در اراضی پرورشی میگوی استان بوشهر برداشت این آبزی از استخرهای پرورشی 10 گانه استان بوشهر آغاز شد.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با بیان اینکه پارسال بیماری لکه سفید میگو از منطقه دیلم آغاز شد، افزود: بروز این بیماری سال گذشته سبب کاهش 40 درصدی تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر شد.
وی با بیان اینکه پرورش‌دهندگان میگوی استان بوشهر برای جلوگیری از تلفات ناشی از بیماری لکه سفید میگو تا قبل از مهر ماه محصول خود را برداشت می‌کنند افزود: با توجه به تغییرات جوی در فصل پاییز احتمال طغیان بیماری لکه سفید میگو افزایش می‌یابد پرورش‌دهندگان میگوی استان بوشهر باید تا قبل از مهرماه میگوی تولیدی خود را برداشت کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با بیان اینکه گسترش بیماری لکه سفید میگو در استخرهای پرورشی کنترل شده افزود: با بروز بیماری در ابتدای فصل پرورش در منطقه بویرات، دستورالعمل‌های بهداشتی – قرنطینه‌ای دامپزشکی با دقت اجرا شد و معدوم سازی استخرهای آلوده و درگیر بیماری به سرعت انجام شد و همین مراقبت‌های فعال سبب شد تا بیماری در دیگر مناطق استان شیوع پیدا نکند.
بحرانی با تاکید بر تسریع برداشت محصول میگوی اراضی پرورشی  استان بوشهر خاطرنشان کرد: علیرغم موفقیت فصل پرورش، باز هم توصیه می‌شود برداشت میگوها از استخرهای پرورشی با سرعت بیشتری انجام شود، زیرا که تغییرات جوی و نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال وقوع سرمای ناگهانی ممکن است ویروس بیماری لکه سفید را در منطقه فعال کند.
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و توجه لازم به توصیه‌های دامپزشکی در تمامی مراحل تکثیر، پرورش، برداشت و فرآوری می‌تواند روند رو به رشد صنعت پرورش و تولید میگو را با شکوفایی قابل توجه‌ای مواجه کند.