رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

آغاز برداشت خارك و رطب از نخلستان هاي دشتستان - نمایش محتوای خبر

 

 

آغاز برداشت خارك و رطب از نخلستان هاي دشتستان

رئيس بخش تحقيقات خرما و ميوه هاي گرمسيري استان گفت بيش از 5 هزار تن خارك و 20 هزار تن رطب از نخلستان هاي دشتستان برداشت خواهد شد.

آقاي خادمي افزود محصول برداشت شده علاوه بر مصرف در استان به فارس اصفهان و تهران ارسال مي شود.

وي قندي برهي و بريمي را از مهم ترين انواع خارك استان برشمرد.

آقاي خادمي گفت محصول رطب نخلستان هاي استان از نوع مرغوب كبكاب است كه از جايگاه ممتازي در كشور برخوردار است.