جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

آغازدوره طرح کاروزی متقاضیان بومی در مجتمع گازی پارس جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

آغازدوره طرح کاروزی متقاضیان بومی در مجتمع گازی پارس جنوبی

دانلود

آغازدوره ی طرح کاروزی متقاضیان  بومی در مجتمع گازی پارس جنوبی