سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

اعلام آمادگی انجمن یاوران سبزاندیش برای نهال کاری نوارساحلی گناوه - نمایش محتوای خبر

 

 

اعلام آمادگی انجمن یاوران سبزاندیش برای نهال کاری نوارساحلی گناوه

غلامرضا نعمتی گفت اجرایی شدن این طرح ضمن تقویت اکوسیستم طبیعی، می تواند مانعی طبیعی و مناسب در برابر متصرفان منابع عمومی باشد.وی اظهارکرد: باتوجه به اینکه در گذشته درختان زیادی دراین منطقه بکر کشت و بدلیل یکسری عوامل ازجمله تعرض و تصرف زمین از بین رفت و باعث حذف پوشش گیاهی شد از متولیان امر انتظار داریم از این اقدام ها جلوگیری کنند.
مسئول انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت گناوه گفت: دراین ارتباط در روز طبیعت نیز درختانی نظیر کهور و بید قطع شد که تداوم آن باعث دسترسی سخت تر به ساحل برای استفاده مناسب و استراحت گردشگران خواهد شد.وی یادآورشد: منطفه جفیر گناوه از ظرفیت های بی نظیر گردشگری استان بوشهر است و قرار بود به عنوان طرحی درقالب منطقه گردشگری اجرایی شود که رها شد.