سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

اصلاح نژاد دوهزار راس دام سنگین در استان بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

اصلاح نژاد دوهزار راس دام سنگین در استان بوشهر

مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: درسال جاری عملیات اصلاح نژاد و دو منظوره کردن دوهزار راس دام سنگین در این استان اجرا می شود.

اصلاح نژاد دوهزار راس دام سنگین در استان بوشهر

 

محمد یزدان شناس افزود: قسمت اعظم تولیدات دامی مربوط به واحدهای روستایی است که هم از بهره وری پایینی برخوردارند و هم به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر و افزایش هزینه نگهداری دام توجیه اقتصادی مناسبی ندارند.
وی اضافه کرد: برای استفاده بهتر از این ظرفیت افزایش بهره وری دامهای روستایی ضروری است.
یزدان شناس یکی از راهکارهای افزایش بهره وری دام های استان بوشهر را اصلاح نژاد آنها و استفاده از نژادهای تولید خارجی بویژه توسعه نژادهای دو منظوره دام عنوان کرد.
وی بیان کرد: نژادهای دو منظوره علاوه بر بهره وری بالا برای دامداران و تاثیر بالا در افزایش تولیدات شیر و گوشت قرمز با شرایط آب و هوایی استان بوشهر و کمبود علوفه نیز سازگار و نسبت به بیماری های رایج دامی مقاومت خوبی دارند.
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در سالجاری از محل اعتبارات استانی با تخصیص 300 میلیون ریال توسعه نژادهای دو منظوره دام در این استان آغاز شده است.
وی اضافه کرد: با تخصبص این اعتبار عملیات تلقیح مصنوعی نژادهای دو منظوره گاو تاکنون روی 440 راس صورت گرفته است و این برنامه همچنان ادامه دارد.
یزدان شناس افزود: بخشی از هزینه های تلقیح مصنوعی بصورت یارانه ای به دامداران پرداخت می شود.
مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بیشترین سهم اصلاح نژادهای دو منظوره دام ها به میزان 50 درصد در دشتستان است.
وی ادامه داد: حدود یک میلیون و 180 راس دام سبک و 50 هزار راس دام سنگین در استان بوشهر وجود دارد که حدود هفت هزار تن گوشت قرمز و 36 هزار تن شیر خام تولید می کنند.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: هدف از برگزاری این همایش برنامه های انتقال یافته های تحقیقاتی با موضوع دام و انتقال سریع نتایج طرح های تحقیقاتی به عرصه های تولید است.
رضا حسین پور از اهداف این برنامه ها را به روزرسانی اطلاعات علمی و آشنایی بیشتر کارشناسان، مروجان و بهره برداران با نتایج پژوهش ها و یافته های تحقیقاتی است.
وی بیان کرد: برای انتقال یافته های تحقیقاتی روش های متنوعی را در دستور کار داریم که یکی از مهمترین روش ها برنامه انتقال یافته های تحقیقاتی است که محقق آخرین نتایج طرح های تحقیقاتی را که به دست آورده به همراه توصیه های ترویجی در اختیار بهره برداران پیشرو و کارشناسان قرار می دهد.