سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در پارس جنوبی افزایش می‌یابد - نمایش محتوای خبر

 

 

اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در پارس جنوبی افزایش می‌یابد

اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در پارس جنوبی افزایش می‌یابد

اشتغال نیروهای بومی استان بوشهر در پارس جنوبی افزایش می‌یابد

 

ناظر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: توانمندسازی مهارتی نیروی جوان بومی استان بوشهر با همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای برای بکارگیری در صنایع پارس جنوبی افزایش می‌یابد.

اصغر رضایی در بازدید از کارگاه های آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتی با اشاره به نقش مهم پارس جنوبی در تامین گاز مصرفی کشور اظهار داشت: پارس جنوبی نقش بسیار مهمی در تأمین سبد انرژی کشور دارد و روز به روز شاهد موفقیت بیشتر در این عرصه هستیم.

وی با اشاره به اینکه توجه خاصی به مناطق پیرامونی پارس جنوبی در بخش‌های مختلف شده گفت: منطقه ویژه پارس علاوه بر تامین سبد انرژی کشور، در راستای توسعه محیط پیرامونی نیز توجه خاصی دارد و در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر حضوری موفق و درخشان دارد.

رضایی خاطرنشان کرد: حمایت از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در استان به منظور تربیت نیروی انسانی توانمند و کاربلد مورد توجه و تأکید قرار دارد و امیدواریم امسال به اهداف مورد نظر دست یابیم.

ناظر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بیان کرد: تربیت نیروی ماهر امر بسیار مهمی برای ایجاد اشتغال پایدار به شمار می‌رود و در این مسیر منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی توجه خاصی دارد.

ناظر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس روند برگزاری  دوره‌های آموزشی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دشتی را خوب ارزیابی و توسعه هر چه بیشتر آموزش‌های مهارتی در راستای توانمندسازی جوانان استان را خواستار شد.