جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

استکبار ستیزی از ابعاد مهم ساختار سیاسی اسلام است - نمایش محتوای خبر

 

 

استکبار ستیزی از ابعاد مهم ساختار سیاسی اسلام است

استکبار ستیزی از ابعاد مهم ساختار سیاسی اسلام است

استکبار ستیزی از ابعاد مهم ساختار سیاسی اسلام است

آیت الله صفایی بوشهری در دومین کنگره بین المللی 'بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار' که در محل گورستان سربازان انگلیسی در بوشهر برگزار شد افزود: در فقه حکومتی اسلام یکی از ارکان مهم مبارزه با استعمار و مقابله با تهاجم بیگانگان علیه سرزمین های اسلامی است.
وی بیان کرد: در حوزه سیاست اسلامی هیچ گاه کفار اجازه ندارند بر نهاد حکومت اسلامی سلطه پیدا کند و حکام اسلامی نیز مجوزی برای آنان نیست که سلطه بیگانگان را بپذیرند.