جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

استان بوشهر رتبه اول کشوری در جذب سوادآموز - نمایش محتوای خبر

 

 

استان بوشهر رتبه اول کشوری در جذب سوادآموز

دانلود

استان بوشهر در پنج سال گذشته با جذب 5 ونیم درصد بی سوادان رتبه اول کشوری را در جذب سوادآموز و رتبه ششم کشوری را در باسوادی دارد .