جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

اسامی برندگان دی ماه برنامهٔ رادیویی سی مو سی تو - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامی برندگان دی ماه برنامهٔ رادیویی سی مو سی تو

شناسه : 74550627
اسامی برندگان دی ماه برنامهٔ رادیویی سی مو سی تو

جهت دریافت جایزه خود با همراه داشتن شناسنامه و یا کارت ملی به درب شمالی صدا و سیما واقع در خیابان ولی عصر مراجعه کنید و یا با شماره تلفن های 162 و 2530714(0771) تماس بگیرید.

 

عبدالله امام حسن

نجف برخوردار

سمیه ابراهیمی

سمیه ستوده

علی سلمان پور

فرشید فخار