جهش تولید | دوشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۹

اسامی برندگان برنامه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اسامی برندگان برنامه

نام برنامه : یاد ایام
 • زینب عمرانی
 • لیلا بشارتی
 • شاپور بحرینی
 • خانی لیراوی
 • شیرین گرگین
 • امیر حسین گوپالی
 • صفیه باهو
 • فرهاد امانی حقیقی
 • خلیل رحیمیپور
 • احمد نوشزاد
 • محبوبه درویشی
 • سمیه روزه مریم
 • زینب نوشادی
 • نازنین کشوری
 • مریم خواجه گیری
 • اعظم عباسی
 • عبدالرحیم ادراکی
 • عیسی منجمی
 • عباس رزمجو
 • سوگل عمرانی
 • عبدالجبار تمجیدی
 • حسین اعتمادی
 • ابوالفضل اعتمادی
 • راحله منجمی
 • فرحناز محرمی

 

توضیحات :

اسامی برندگان برنامه یاد ایام