رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

اسامي برندگان مرداد ماه برنامه اذان تا اذان - نمایش محتوای صدا

 

 

اسامي برندگان مرداد ماه برنامه اذان تا اذان

اسامي برندگان مرداد ماه برنامه اذان تا اذان

جهت دریافت جایزه خود با همراه داشتن شناسنامه و یا کارت ملی به درب شمالی صدا و سیما واقع در خیابان ولی عصر مراجعه کنید و یا با شماره تلفن های 162 و 2530714(0771) تماس بگیرید.

 

رضا حق شناس

اورانوس رضواني

محبوبه جميري