سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

از سوی رییس هیات فوتبال استان ابلاغ سرپرست دبیری هیات فوتبال صادرگردید. - نمایش محتوای خبر

 

 

از سوی رییس هیات فوتبال استان ابلاغ سرپرست دبیری هیات فوتبال صادرگردید.

از سوی رییس هیات فوتبال استان ابلاغ سرپرست دبیری هیات فوتبال صادرگردید

از سوی رییس هیات فوتبال استان ابلاغ سرپرست دبیری هیات فوتبال صادرگردید.

جناب آقای امیرحسین محتشم

با سلام

نظربه تعهد، توانمندی ودل سوزی درحوزه فوتبال وبه استنادماده 22 اساسنامه هیات های فوتبال کشوربه موجب این ابلاغ جنابعالی را به سمت سرپرست دبیری این هیات منصوب می نمایم . امید است با توکل به خدای سبحان ودرپرتو برنامه ریزی ، هماهنگی وگزارش مستمربه اینجانب درچارچوب قوانین ومقررات درسایه همدلی ووحدت با سایرهمکاران پرتلاش همواره درمسوولیت محوله موفق وموید باشید.

                                                                        محمد نجفی

                                                         رییس هیات فوتبال استان بوشهر