جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

آزمون ورورد به حرفه مهندسان - نمایش محتوای خبر

 

 

آزمون ورورد به حرفه مهندسان

دانلود

مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی گفت: حدود ۱۸۰۰ داوطلب در آزمون ورود به حرفه مهندسان در استان مرکزی با یکدیگر به رقابت پرداختند.