جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

اخلاق در انتخابات قسمت اول - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اخلاق در انتخابات قسمت اول

دانلود

فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها 8 روز قبل از روزقبل از  اخذ رأی، آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد.