جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

اختتامیه کلاس های بصیرت ویژه کارکنان پایگاه دریایی بوشهر - نمایش محتوای خبر

 

 

اختتامیه کلاس های بصیرت ویژه کارکنان پایگاه دریایی بوشهر

دانلود

اختتامیه کلاس های بصیرت ویژه کارکنان پایگاه دریایی بوشهر