جهش تولید | جمعه، ۹ آبان ۱۳۹۹

اجرای نقالی با هدف گرامیداشت روز بوشهر درعمارت ملک - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای نقالی با هدف گرامیداشت روز بوشهر درعمارت ملک

اجرای نقالی با هدف گرامیداشت روز بوشهر درعمارت ملک

اجرای نقالی با هدف گرامیداشت روز بوشهر درعمارت ملک

 نقالی شیوه ای  برای معرفی تاریخ و شکوه بوشهر در گذر زمان است که به کارگردانی و نویسندگی محمد مظفری برگزار شد.
دراین نقالی دلاور مردیهای شهید نادر مهدوی به عنوان شهید شاخص کشور در سال 94 و همرزمانش بازخوانی شد.
اجرای شروه و اجرای زنده ترانه حماسه نادراز دیگر برنامه های جانبی این آیین نقالی بود.