سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین زمینه مساعدی برای دومین توسعه ی دومین بندر کانتینری کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین زمینه مساعدی برای دومین توسعه ی دومین بندر کانتینری کشور

دانلود

اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین زمینه مساعدی برای دومین توسعه ی دومین بندر کانتینری کشور