رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ آبان ۱۳۹۸

اجراي دو طرح عمراني در حوزه بهداشت در بردخون - نمایش محتوای خبر

 

 

اجراي دو طرح عمراني در حوزه بهداشت در بردخون

معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان دير گفت امسال پايگاه بهداشتي شهر بردخون و خانه بهداشت شهنيا اجرا مي شود.