برندگان مسابقه

شناسه : 220909640
نام برنامه : معبرآسمان
 • سید عیسی حسینی
 • سمیرا ابراهیمی
 • احمد واعظ زاده
 • فاطمه زنگنه
 • رقیه دقان
 • خدابخش منوچهری
 • یوسف صبحانی نسب
 • عباس ضیایی
 • معصومه پاکیزه
 • فاطمه شه مرادی
 • اعظم عباسی
 • مرضیه منوچهری
 • نسرین رحیمیان
 • مریم ارجمندی
 • فاطمه خالدی
 • مریم فیروز آبادی
 • مسعود ناصریان
 • نصرت قائدی
 • فرحناز محرمی

 

توضیحات :

جهت دریافت جایزه خود با همراه داشتن شناسنامه و یا کارت ملی به درب شمالی صدا و سیما واقع در خیابان ولی عصر مراجعه کنید و یا با شماره تلفن های 162 و 2530714(0771) تماس بگیرید.