رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

آیا میدانید ایران ششمین کشور تولید کننده زیر دریایی در جهان است ؟ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

آیا میدانید ایران ششمین کشور تولید کننده زیر دریایی در جهان است ؟