جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

آمار و برنامه ریزی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آمار و برنامه ریزی

دانلود

آمار و برنامه ریزی

توسعه در هر جامعه ای بدون اتکا و داشتن آمارهای صحیح ناممکن است زیرا ارائه آمارهای درست، صحیح و دقیق تنها از اعتماد دو سویه میان مردم و مسئولان حاصل می شود.

یکم آبانماه که در تقویم به نام روز ملی آمار و برنامه ریزی نامگذاری شده، اهمیت علم آمار را در شرایطی که ناگزیریم مسیر توسعه را برای ارتقا زندگی مردم طی کنیم، بار دیگر برای مردم و مسئولان یادآور می شود.

در جهان توسعه یافته امروز، هیچ برنامه توسعه ای بدون دستیابی به آمار صحیح قابل تحقق نیست و هرچه اعتماد میان مردم و مسئولان افزایش یابد، بی تردید مردم در ارائه اطلاعات صحیح به آمارگران، بیشتر دقت می کنند و دولت نیز بدون هیچ واهمه ای با شفافیت و با آیینه آمار، شرایط مختلف جامعه را تبیین می کند.

آمار رکن مهم برنامه ریزی است به طوری که بدون دستیابی به آمارهای متقن، هرگونه برنامه ریزی تنها حیف و میل کردن اموال عمومی محسوب می شود.

بکارگیری از آمارهای صحیح در برنامه ریزی، هزینه ها را کاهش می دهد و از بروز خطرهایی که در هر برنامه ای امکان بروز آن است، جلوگیری می کند.

هر نهاد و سازمانی برای نظم بخشیدن به امور داخلی و ارائه بهتر وظایف خود، به برنامه ریزی و آمارگیری نیاز دارد تا موفق عمل کند. از آنجا که تصمیم گیران و سیاست گذاران، زمان بسیار اندکی برای تجدید نظر در تصمیم های خود یا اصلاح و متوقف ساختن جریان آنها در اختیار دارند، نظام آمار ملی به عنوان بخشی از نظام اطلاعات کشور، می تواند در زمان مناسب، اطلاعات و آمار درست و بهنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد. امروزه از آمار به عنوان علمی یاد می کنند که در شاخص های توسعه نقش بسزایی دارد. داشتن آمار دقیق و جست وجو در ارقام و اطلاعات، کار دولت ها را در برنامه ریزی برای آینده آسان تر می کند. نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی، موجب شد تا بر اساس قانون سال 1344، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام «مرکز آمار ایران» به سازمان برنامه ریزی بودجه وابسته شود. همه ساله روزی به عنوان «روز آمار و برنامه ریزی» در کشور ما گرامی داشته می شود.

قرآن و برنامه ریزی

نظام هستی و قوانین حاکم بر آن، از برنامه ریزی و نظمی شگفت انگیز حکایت می کند. با دقت در پدیده هستی در می یابیم که دست پرمهر پروردگار هر چیز را در جای خویش نهاده است. خداوند در قرآن می فرماید: «همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن بخشایشگر هیچ گونه اختلاف نمی بینی. باز بنگر آیا خلل می بینی»؟ جهان آفرینش با همه بی کرانگی اش، بانظم، انسجام و ترکیب های حساب شده آمیخته است. پیدایش شب و روز، رفت و آمد فصل ها، خواب زمستان و بیداری در بهار، همگی نشانه های آشکار نظم و برنامه ریزی جهان هستی است. خداوند همواره در قرآن کریم از جلوه های گوناگون نظم هستی پرده برمی دارد و ما را با این گوهر گران بها آشنا می سازد و می فرماید: «همان کسی که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن اوست ... و همه چیز را آفریده و به دقت اندازه گیری کرده است».

از مجموعه آیات قرآن بر می آید که در این جهان محدود، هر چیزی را وقتی و هر کاری را زمانی لازم است و وقت شناسی، برنامه ریزی و تنظیم امور در آفرینش مورد توجه آفریدگار متعالی بوده است که آیات و نشانه هایش را با تأمل در جهان هستی و معجزه خداوند، یعنی قرآن می توان دریافت. امام علی علیه السلام در وصف قرآن می فرماید: «بدانید که در آن علم آینده و سخن از گذشته و دوای درد شما و مایه نظم و سامان دهی میان شماست.» بنابراین قرآن که کتاب هدایت و زندگی آموز انسان هاست، بهترین راه ها را فراروی ما بازمی کند و بهترین برنامه ریزی حیات انسانی به شمار می آید.