سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

اخسک - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اخسک

Loading the player...

دانلود

زبان شکلی از حیات است و با ما زندگی می کند و همگام با ما تکامل می یابد. جمع بزرگی از انسان ها با زبان تکامل می یابند و جمع بزرگ دیگری خود تکامل دهندگان زبان هستند. در سده های ششم و هفتم هجری مولوی توانست زبان شعر فارسی و پس از آن زبان گفت و گویی را از بسیاری از پیچیدگی ها آزاد سازد.

گفتگو های عامیانه و تکه کلام ها از شیرین ترین بخش های فرهنگ و ادبیات هر کشوری است و متاسفانه در کشور ما به دلیل بی اعتنایی به این بخش جز به ندرت که این واژگان وارد ادبیات داستانی شده واژه های خیابانی و تکه کلام ها را در حوزه ی ادبیات ژورنالیسم نمی خوانیم و نمی بینیم

بنابراین ما باید در عصر کنونی که تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی تاثیر به سزایی بر سبک زندگی و حتی گویش افراد داشته ، در حفظ و نگهداری اصطلاحات عامیانه و محلی زبان فارسی کوشا باشیم زیرا که شمار  کمى از این واژه ها و اصطلاحات از یک نسل به نسل بعد منتقل مى شوند و بقیه فراموش مى شوند.

اصطلاح اخسک در گویش بوشهر و دشتستان به معنی توجه است و اصطلاح اخسک نیامدن به معنی توجه نکردن به کار می رود.