فرکانس هاي پخش تلویزیون

فرکانس هاي پخش سیما

فرکانس هاي پخش سیما


  کانال
سيما ( TV ) شبكه استاني 30
شبکه يک 59
شبکه دو 48
شبکه سه 24
شبکه چهار 42
شبکه تهران 45
شبکه خبر 61
شبکه آموزش 55
شبکه قرآن 39
شبکه الکوثر 51
   
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

Iran Sat

badr

Arab Sat 2,3

Frequency Rate 12264 MHz
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Polarization Horizontal
  کانال
ديجيتال ( Dijital ) 10 شبکه اول (UHF-42)
642MHZ
10 شبکه بعدي

(UHF-36)
594MHZ

4 شبکه بعدی (UHF-65)

 

فرکانس های ماهواره ای

Iran Sat, Arab Sat 2,3 | FR: 12264MHz

SR: 27500 | SFEC: 3/4 | P: Ho1rizontal

فرکانس دیجیتال :  كانال92.2

فرکانس آنالوگ :

منطقه

باند

کانال دریافتی

بوشهر-دشتستان-دشتی-منطقه مرکزی استان

UHF

23

گناوه و دیلم

UHF

58

کنگان و دیر

UHF

42