جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دعای روز چهارشنبه 00:00
تکرار یه خونه یه دریا 00:01
تیزر اقتصاد مقاومتی 01:01
دلنوازان 02:37
تیزر ما مسافریم 02:47
تکرار شونشینی 03:07
تیزر ما مسافریم 04:07
مستند آبشارهای ویکتوریا 04:09
تیزر گارگر ایرانی 04:37
اخبار استان 04:45
بازار محبت 04:54
تصویر موزیک 05:25
قرآن 05:27
اذان نماز دعا 05:36
صلوات خاصه 05:48
مناجات 05:49
نگارستان 05:52
آرم و قرآن 06:00
دعای عهد 06:05
سخنرانی 06:15
سرود 06:49
انیمیشن 06:50
منتخب شبکه نسیم 06:54
مجموعه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 07:10
مستند سرگل 07:54
طنز پیشگان 07:58
صبح انقلاب 08:00
تیزر پلیس فتا 09:00
بچه های آفتاب 09:02
09:30
سینمایی 10:00
تیزر قاچاق کالا 10:03
ی خونه ی دریا 10:07
تیزر اعلام سینمایی 11:07
سینمایی کودک /آدیا 11:09
انیمیشن 11:30
تیزر مصرف بهینه آب 12:34
حدیث شریف کسا 12:36
تصویر مزیک 12:51
قران 12:53
اذان نماز دعا 13:00
تیزر دعای ندبه 13:14
سرود 13:19
تیزر معرفی کتاب 13:22
آگهی 1 13:23
تکرار مستند آبشارهای ویکتوریا 13:24
شکرستان 13:30
تیزر اعلام سینمایی 14:08
سینمایی تسخیر کوهستان ببر 14:09
دلنوازان 14:37
بچه های آفتاب 15:30
مستند آبشارهای ویکتوریا 16:09
آگهی 3 16:14
آواهای محلی ایران زمین 16:15
آگهی 16:39
اخبار استان 16:45
تیزر حجاب 17:05
تکرار سر یال معرفت ق 5 18:36
ستارگان امید 19:30
هشت فصل عشق 19:45
مستند 20:00
اخبار استان 20:45
شور و شین 21:00
شونشینی 21:10
شونشینی 21:12
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
در شهر 22:29
نغمه ها 23:40