جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی 06:15
انیمیشن 06:50
منتخب شبکه نسیم 06:54
طنز پیشگان 07:58
چهل برگ زرین 08:00
09:30
انیمیشن 11:30
اخبار استان 16:45
ستارگان امید 19:30
مستند 20:00
اخبار استان 20:45
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
نغمه ها 23:40