جدول پخش پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
نگارستان 05:52
سخنرانی مذهبی 06:12
سخنرانی 06:15
انیمیشن 06:50
منتخب شبکه نسیم 06:54
طنز پیشگان 07:58
چهل برگ زرین 08:00
09:30
تیزر معرفی کتاب 10:06
انیمیشن 11:30
سینمایی 14:10
بچه های آفتاب 17:10
ستارگان امید 19:30
مستند 20:00
اخبار استان 20:45
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
نغمه ها 23:40
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز