جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی 06:15
انیمیشن 06:50
منتخب شبکه نسیم 06:54
طنز پیشگان 07:58
صبح انقلاب 08:00
09:30
سینمایی 10:00
ی خونه ی دریا 10:07
انیمیشن 11:30
تکرار سخنرانی مذهبی 12:00
شکرستان 13:30
بچه های آفتاب 15:30
اخبار استان 16:45
ستارگان امید 19:30
هشت فصل عشق 19:45
مستند 20:00
شور و شین 21:00
شونشینی 21:10
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
نغمه ها 23:40
تکرار سینمایی 23:59