جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی و دعای ندبه 06:30
طنز پیشگان 07:58
صبح انقلاب 08:00
سینمایی 10:00
انیمیشن 11:30
شکرستان 13:30
بچه های آفتاب 15:30
ستارگان امید 19:30
هشت فصل عشق 19:45
مستند 20:00
شور و شین 21:00
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
نغمه ها 23:40
تکرار سینمایی 23:59