جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی و دعای ندبه 06:00
سخنرانی و دعای ندبه 06:30
طنز پیشگان 07:58
انیمیشن 11:30
ستارگان امید 19:30
مستند 20:00
اخبار استان 20:45
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
نغمه ها 23:40