جدول پخش هفتگی تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار سینمایی 00:00
دریای رحمت 03:40
سخنرانی 06:15
انیمیشن 06:50
منتخب شبکه نسیم 07:00
مجموعه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد 07:10
کلاه قرمزی 09:00
سینمایی 10:00
انیمیشن 11:30
تکرار سخنرانی مذهبی 12:00
شکرستان 13:30
بچه های آفتاب 15:30
اخبار استان 16:45
بچه های آفتاب 17:00
نوای ملکوت 17:30
طنز پیشگان 18:30
باران 19:00
ستارگان امید 19:30
مستند 20:00
اخبار استان 20:45
شونشینی 21:10
کاووش در اعماق خلیج فارس 22:00
در شهر 22:30
سریال پایتخت 23:00
نغمه ها 23:40
تکرار سینمایی 23:59