جدول پخش پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
میشه که بشه 00:05
مناطق دیدنی ایران 02:27
ویژه برنامه مقابله با کرونا 02:51
یک لقمه نون 03:59
سخنرانی مذهبی 06:15
بچه های آفتاب(تکرار) 09:00
09:30
یه خونه یه دریا 10:35
سریال طنز دودکش2 11:15
خبر 60 ثانیه 11:54
مستند خسته نباشید 12:16
سخنرانی مذهبی 13:20
فیلم سینمایی 13:30
اذان نماز دعا 13:51
بچه های آفتاب 15:29
سرود 16:32
اخبار استان 16:45
مستند 17:26
صلوات خاصه 18:03
برنامه مشارکتی حرف آخر (تکرار) 18:14
ساعت سلامت(ویژه کرونا) 18:50
گزارش ورزشی 19:21
اذان نماز دعا 19:36
روشنای تولید 20:00
اخبار استان 20:45
دعای فرج 21:05
شونشینی 21:13
خبر 60 ثانیه 22:22
سکو (زنده) 22:38
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 22:22

  خبر 60 ثانیه دوشنبه 103 دقیقه

 • 00:05

  میشه که بشه 142 دقیقه

 • 02:27

  مناطق دیدنی ایران 24 دقیقه

 • 02:51

  ویژه برنامه مقابله با کرونا 68 دقیقه

 • 03:59

  یک لقمه نون 136 دقیقه

 • 06:15

  سخنرانی مذهبی 165 دقیقه

 • 09:00

  بچه های آفتاب(تکرار) 30 دقیقه

 • 09:30

  65 دقیقه

 • 10:35

  یه خونه یه دریا 40 دقیقه

 • 11:15

  سریال طنز دودکش2 39 دقیقه

 • 11:54

  خبر 60 ثانیه 22 دقیقه

 • 12:16

  مستند خسته نباشید 64 دقیقه

 • 13:20

  سخنرانی مذهبی 10 دقیقه

 • 13:30

  فیلم سینمایی 21 دقیقه

 • 13:51

  اذان نماز دعا 98 دقیقه

 • 15:29

  بچه های آفتاب 63 دقیقه

 • 16:32

  سرود 13 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 41 دقیقه

 • 17:26

  مستند 37 دقیقه

 • 18:03

  صلوات خاصه 11 دقیقه

 • 18:14

  برنامه مشارکتی حرف آخر (تکرار) 36 دقیقه

 • 18:50

  ساعت سلامت(ویژه کرونا) 31 دقیقه

 • 19:21

  گزارش ورزشی 15 دقیقه

 • 19:36

  اذان نماز دعا 24 دقیقه

 • 20:00

  روشنای تولید 45 دقیقه

 • 20:45

  اخبار استان 20 دقیقه

 • 21:05

  دعای فرج 8 دقیقه

 • 21:13

  شونشینی 69 دقیقه

 • 22:22

  خبر 60 ثانیه 16 دقیقه

 • 22:38

  سکو (زنده)