جدول پخش پخش هفتگی سیما

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر 60 ثانیه 00:06
تیزر اقتصاد مقاومتی 01:01
دلنوازان 02:37
تیزر ما مسافریم 02:47
تیزر ما مسافریم 04:07
تیزر گارگر ایرانی 04:37
بازار محبت 04:54
تصویر موزیک 05:25
قرآن 05:27
صلوات خاصه 05:48
مناجات 05:49
دعای عهد 06:05
سخنرانی مذهبی 06:15
سرود 06:49
مستند 07:10
سریال آقا و خانم سنگی 08:00
بچه های آفتاب(تکرار) 09:00
09:30
تیزر قاچاق کالا 10:03
مستند ثمرقند 10:05
یه خونه یه دریا 10:35
نوای عاشقی 11:38
تیزر مصرف بهینه آب 12:34
حدیث شریف کسا 12:36
زیارت وارث 12:46
تصویر مزیک 12:51
قران 12:53
اذان نماز دعا 13:05
تیزر دعای ندبه 13:14
سرود 13:19
سخنرانی مذهبی 13:20
تیزر معرفی کتاب 13:22
آگهی 1 13:23
فیلم سینمایی 14:04
مستند 15:32
آگهی 3 16:14
آواهای محلی ایران زمین 16:15
آگهی 16:39
اخبار استان 16:45
بچه های آفتاب 17:30
تکرار سر یال معرفت ق 5 18:36
ساعت سلامت(ویژه کرونا) 18:50
اذان نماز دعا 19:38
روشنای تولید 20:00
اخبار استان 20:45
دعای فرج 21:05
شونشینی 21:15
خبر 60 ثانیه 22:22
مستند کارستان 22:34
سریال آقا و خانم سنگی 23:13
زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 23:13

  سریال آقا و خانم سنگی سه شنبه 53 دقیقه

 • 00:06

  خبر 60 ثانیه 55 دقیقه

 • 01:01

  تیزر اقتصاد مقاومتی 96 دقیقه

 • 02:37

  دلنوازان 10 دقیقه

 • 02:47

  تیزر ما مسافریم 80 دقیقه

 • 04:07

  تیزر ما مسافریم 30 دقیقه

 • 04:37

  تیزر گارگر ایرانی 17 دقیقه

 • 04:54

  بازار محبت 31 دقیقه

 • 05:25

  تصویر موزیک 2 دقیقه

 • 05:27

  قرآن 21 دقیقه

 • 05:48

  صلوات خاصه 1 دقیقه

 • 05:49

  مناجات 16 دقیقه

 • 06:05

  دعای عهد 10 دقیقه

 • 06:15

  سخنرانی مذهبی 34 دقیقه

 • 06:49

  سرود 21 دقیقه

 • 07:10

  مستند 50 دقیقه

 • 08:00

  سریال آقا و خانم سنگی 60 دقیقه

 • 09:00

  بچه های آفتاب(تکرار) 30 دقیقه

 • 09:30

  33 دقیقه

 • 10:03

  تیزر قاچاق کالا 2 دقیقه

 • 10:05

  مستند ثمرقند 30 دقیقه

 • 10:35

  یه خونه یه دریا 63 دقیقه

 • 11:38

  نوای عاشقی 56 دقیقه

 • 12:34

  تیزر مصرف بهینه آب 2 دقیقه

 • 12:36

  حدیث شریف کسا 10 دقیقه

 • 12:46

  زیارت وارث 5 دقیقه

 • 12:51

  تصویر مزیک 2 دقیقه

 • 12:53

  قران 12 دقیقه

 • 13:05

  اذان نماز دعا 9 دقیقه

 • 13:14

  تیزر دعای ندبه 5 دقیقه

 • 13:19

  سرود 1 دقیقه

 • 13:20

  سخنرانی مذهبی 2 دقیقه

 • 13:22

  تیزر معرفی کتاب 1 دقیقه

 • 13:23

  آگهی 1 41 دقیقه

 • 14:04

  فیلم سینمایی 88 دقیقه

 • 15:32

  مستند 42 دقیقه

 • 16:14

  آگهی 3 1 دقیقه

 • 16:15

  آواهای محلی ایران زمین 24 دقیقه

 • 16:39

  آگهی 6 دقیقه

 • 16:45

  اخبار استان 45 دقیقه

 • 17:30

  بچه های آفتاب 66 دقیقه

 • 18:36

  تکرار سر یال معرفت ق 5 14 دقیقه

 • 18:50

  ساعت سلامت(ویژه کرونا) 10 دقیقه

 • 19:00

  گفت و گو 38 دقیقه

 • 19:38

  اذان نماز دعا 22 دقیقه

 • 20:00

  روشنای تولید 45 دقیقه

 • 20:45

  اخبار استان 20 دقیقه

 • 21:05

  دعای فرج 10 دقیقه

 • 21:15

  شونشینی 67 دقیقه

 • 22:22

  خبر 60 ثانیه 12 دقیقه

 • 22:34

  مستند کارستان

 • 23:13

  سریال آقا و خانم سنگی